Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Jestem eko-logiczny

„Jestem eko-logiczny – plakat o segregacji i recyklingu surowców wtórnych” 

to projekt realizowany w naszej szkole dzięki wsparciu FirmyCAN-PAK, Stowarzyszeniu „Dziesiątka”. Głównym celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Dzięki niemu nasi uczniowie zdobywają wiedzę na temat współczesnych zagrożeń dla człowieka i całej planety. Dodatkowo integrujemy środowisko szkolne z lokalnym, dzieląc się wytworami pracy.

W ramach projektu zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne o surowcach wtórnych i ich powtórnym wykorzystaniu (Zero Waste). Kolejnym etapem było wykonywanie przez uczniów prac konkursowych w formie plakatu, pod kierunkiem nauczycielek plastyki.

Zabezpieczone prace zawisły na płotach i ogrodzeniach mieszkańców Kępy informując mieszkańców o działaniach proekologicznych.

Z tego wydarzenia powstała fotorelacja umieszczona na portalach społecznościowych.

 

Koordynator: p. Dorota Cebula

współorganizatorzy: p. Elżbieta Pyzik, p. Jolanta Wójcik, p. Katarzyna Krzemińska, wychowawcy klas

p. Małgorzata Węgrzyn post FB, p. Teresa Otulska – projekt dyplomów.

Podsumowanie cz 1