Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Zajęcia dodatkowe

W ramach dodatkowych zajęć przygotowujemy uczniów do konkursów przedmiotowych i artystycznych, zawodów sportowych, realizujemy projekty.

Zajęcia-dodatkowe-2023/2024