Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Zajęcia pozalekcyjne

W ramach dodatkowych zajęć przygotowujemy uczniów do konkursów przedmiotowych i artystycznych, zawodów sportowych, realizujemy projekty

 

Projekt “Jestem eko-logiczny- plakat o segregacji i recyklingu surowców wtórnych”

Koordynator: p. Dorota Cebula

współorganizatorzy: p. Elżbieta Pyzik, p. Jolanta Wójcik, p. Katarzyna Krzemińska, wychowawcy klas