Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego

30 września 2010r. na długo pozostanie w naszej pamięci. Tego dnia obchodziliśmy podwójne święto.  Uroczystość 20 lat działalności szkoły oraz  wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Edukacyjno – Sportowego, które powstaje przy ul. Energetycznej w Dębicy.
Po uroczystej mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy – Latoszyn wszyscy zaproszeni goście udali się na plac budowy, gdzie zostali serdecznie przywitani przez p. Martę Bażelę.

Następnie zabrał głos Dyrektor Szkoły, p. Mariusz Zając. Odczytał treść aktu. Dokument  został  podpisał przez Mariusz Szewczyk, pełniący funkcję burmistrza Dębicy.

Potem  akt został poświęcony przez księdza dr Kazimierza Fąfara.  Dyrektor Szkoły  zamknął      w tubie dokument i wraz z przedstawicielami władz wmurował go w jedną ze ścian budynku. Aktu wmurowania dokonali: burmistrz Mariusz Szewczyk, Jan Borek, przewodniczący Rady Miejskiej, Jan Warzecha, poseł RP, Czesław Łączak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, ks. dr Kazimierz Fąfara, Mariusz Zając, dyrektor SP nr 10, Tadeusz Świątek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Jerzy Gajdosz, dyrektor firmy „Imbud” z Tarnowa, która wykonuje inwestycję oraz Stanisław Pawłowski, kierownik budowy.

Po oficjalnej uroczystości dzieci i młodzież szkolna pod kierownictwem Agnieszki Skały przedstawiła program artystyczny.

Projekt „Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno – sportowym na osiedlu Kępa w Dębicy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5, działanie 5.1. Infrastruktura edukacyjna. Wartość całkowita projektu 8 759 560,00 zł kwota dofinansowania z EFRR 3 214 270,65 zł.