Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Organizacja Roku Szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1 września 2023 r. – rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

11 listopada 2023 r. – Święto Odzyskania Niepodległości

23 grudnia – 1 stycznia 2022 r. –  zimowa przerwa świąteczna

16 – 29 stycznia 2023  r.– ferie zimowe

6 – 11 kwietnia 2023 r.– wiosenna przerwa świąteczna

23 czerwca 2023 r. – zakończenie Roku Szkolnego

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. – wakacje

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 października 2022,  

2 maja 2022,  

4, 5 maja 2023 

23,24,25 maja 2023 Egzaminy ósmoklasisty 

9 czerwca 2023 

Dni otwarte

13.12.2022 godz. 17:00 – 18:00

19.05.2023 godz. 17:00 – 18:00