Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Godziny pracy szkoły

Sekretariat

mgr Kinga Buczak

poniedziałek – piątek od 700 do 1500

Świetlica 

poniedziałek- piątek od 630 do 1600

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Pielęgniarskiej  (Higienistka)

mgr Agnieszka Hayn

Poniedziałek 11:00 – 14:35

Wtorek 7:00 – 14:35

Czwartek 7:00 – 11:00

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZICÓW! 

zapraszamy do kontaktu przez dziennik elektroniczny

Pedagog mgr Teresa Otulska – nr tel.+48 660704 968 s.1

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

7:50 – 12:50 

W tym:  

7:50 – 9:20 konsultacje dla rodziców 

7:30 – 12:30 

W tym:  

7:30 – 9:00 konsultacje dla rodziców  (oprócz każdego, ostatniego wtorku m-ca) 

10:00 – 12:00 

9:00 – 11:00 

11:00 – 13:00 

Pedagog specjalny  mgr Elżbieta Mertin s.28

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

720 – 910

1250 – 1330

720 – 8 20

1050 – 1150

Pedagog specjalny mgr Katarzyna Krzemińska s.28

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

915 – 945

1100 – 1145

8 20  – 905

1205 – 12501005 – 1050

715 – 815

1100 – 1145

Reedukator mgr Liliana Wawrzaszek s.7

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1300 – 1505

1200 – 1410

1300 – 1345