Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Program “Chronimy dzieci”

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu certyfikowania placówek edukacyjnych, które realizują politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.logo chronmy dzieci

W związku z powyższym opracowany został dokument pod nazwą „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”, który dostępny jest na naszej stronie.

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców o zapoznanie się z dokumentem.

 

O programie
Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.
Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:
  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Wiecej Informacji znajdziesz w https://chronimydzieci.pl

 

oprac. szkolny koordynator – T.Otulska