Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Rada Rodziców

Szanowni  Rodzice składka na komitet rodzicielski w tym roku szkolnym wynosi 40 złotych. Idąc z duchem czasu dajemy państwu możliwość wpłaty komitetu na konto bankowe Rady Rodziców. Poniżej znajduje się numer konta. 
W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę. 
Nowy Rachunek nr:
20 1020 4405 0000 2702 0607 6519

Rozliczenie roku 2018.19

Regulamin Rady Rodziców SP10

 

kontakt e-mail: radarodzicowsp10@opoczta.pl

 

Prezydium Rady Rodziców 2021/22

Przewodniczący: Marek Pijar

Wiceprzewodniczący: Ewelina Bąk

Sekretarz: Marcin Stanoch

Skarbnik: Lucyna Nykiel

Członkowie:

1. Marzena Lesiak-Idzik

2. Ewelina Święch

3. Katarzyna Zuber-Góra

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Agnieszka Szpakowska-Borowiec

Sekretarz: Agnieszka Szewczyk

Członek: Monika Guziec