Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Pracownicy szkoły

PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021

mgr inż. Mariusz Zając

dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki

mgr Piotr Mazur

v-ce dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Izabela Bonar

wychowawczyni oddziału przedszkolnego

mgr Renata Gakan

wychowawczyni kl. 1a, edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Wysokińska

wychowawczyni kl. 1b, edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Badowska

wychowawczyni kl. 2a, edukacja wczesnoszkolna

mgr Agata Bukała

wychowawczyni kl. 2b, edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Krzyś

wychowawczyni kl. 2c, edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Węgrzyn

wychowawczyni kl. 3a, edukacja wczesnoszkolna

mgr Halina Brotoń

wychowawczyni kl. 3b, edukacja wczesnoszkolna

Mgr Wiktoria Rączy

wychowawczyni kl. 4a, nauczycielka matematyki

mgr Agnieszka Skała

 wychowawczyni kl. 4b, nauczycielka j. polskiego i wychowania do życia w rodzinie

mgr Aleksandra Gruszecka

wychowawczyni kl. 5a, nauczycielka muzyki

mgr Katarzyna Lechowicz

wychowawczyni kl. 6a, nauczycielka j.angielskiego, j.niemieckiego

mgr Adam Kajzer

wychowawca kl. 6b, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Małgorzata Jarosz

wychowawczyni kl.  6c, nauczycielka j. polskiego, bibliotekarka

mgr  Agata Szelest

wychowawczyni kl. 7a, nauczycielka j. polskiego

mgr Justyna Święch

wychowawczyni kl. 7b, nauczyciel j. angielskiego

mgr Teresa Otulska

wychowawczyni kl. 8a, pedagog szkolny

mgr Joanna Sosin

wychowawczyni kl. 8b nauczycielka j. angielskiego

mgr Maria Ochab

nauczycielka biologii, przyrody i techniki 

mgr Barbara Krauze

nauczycielka historii i religii

mgr Marta Bażela

wychowawczyni świetlicy, logopeda

Mgr Iwona Pawełek

nauczyciel j. angielskiego

mgr Rafał Kołtun

nauczyciel historii

mgr Dorota Cebula

nauczycielka matematyki i informatyki

mgr Bożena Czudecka

nauczycielka fizyki

mgr Bożena Skowron

nauczycielka geografii

mgr Renata Kukułka

nauczycielka geografii

mgr Małgorzata Kasowicz

nauczycielka chemii

mgr  Piotr Sobczyk

nauczyciel matematyki

mgr Elżbieta Pyzik

nauczycielka plastyki

ks. mgr Marcin Radzik

nauczyciel religii (katecheta)

mgr Monika Bury

nauczycielka wspomagająca

mgr Anita Milas

nauczycielka wspomagająca

mgr Katarzyna Krzemińska

nauczycielka wspomagająca

mgr Elżbieta Mertin

nauczycielka wspomagająca

mgr Renata Litwicka

kierownik świetlicy

mgr Anna Szybowska

wychowawczyni świetlicy, doradca zawodowy

mgr Iwona Lawera-Bal

wychowawczyni świetlicy

mgr Katarzyna Nylec

bibliotekarka

mgr Anna Skóra

bibliotekarka

mgr Dawid Kowal

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Łukasz Nowak

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Paweł Kantor

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Maciej Cabaj

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Grzegorz Papiernik

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Joanna Skopińska

nauczyciel wychowania fizycznego

lic Katarzyna Kiwak

nauczycielka  wychowania fizycznego

mgr Mateusz Wyszyński

nauczycielka wychowania fizycznego

mgr Jan Włodarczyk

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Regina Małek

urlop macierzyński

mgr Kinga Buczak

specjalista ds. administracyjnych

mgr Ewelina Para

intendentka

Małgorzata Madejska

kucharka

Dorota Kudroń

pracownik kuchni

Katarzyna Mądro

pracownik kuchni

Małgorzata Cabaj

pracownik kuchni

Justyna Białek

pracownik kuchni

Jolanta Doruch

pracownik obsługi

Bożena Nykiel

pracownik obsługi

Beata Nowak

pracownik obsługi

Marta Ochał

pracownik obsługi

Marta Szczepanik

pracownik obsługi

Henryk Walczyk

konserwator

Antoni Dul

konserwator