Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Pracownicy szkoły

PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2022/ 2023

mgr Magdalena Kusibab

dyrektor szkoły, nauczycielka języka polskiego

mgr Joanna Sosin

v-ce dyrektor szkoły, nauczycielka języka angielskiego

mgr Izabela Bonar

wychowawczyni oddziału przedszkolnego

mgr Monika Badowska

wychowawczyni kl. 1a, edukacja wczesnoszkolna

mgr Agata Bukała

wychowawczyni kl. 1b, edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Węgrzyn

wychowawczyni kl. 2a, edukacja wczesnoszkolna

mgr Iwona Lawera-Bal 

wychowawczyni kl. 2b, edukacja wczesnoszkolna

mgr Renata Gakan wychowawczyni kl. 3a, edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Krzyś wychowawczyni kl. 3b, edukacja wczesnoszkolna
mgr Łukasz Nowak wychowawca kl. 4a, nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Iwona Pawełek wychowawczyni kl. 4b, nauczycielka języka angielskiego
mgr Joanna Skopińska wychowawczyni kl. 4c, nauczycielka wychowania fizycznego
mgr Teresa Otulska wychowawczyni kl. 5a, pedagog szkolny
mgr Maria Ochab wychowawczyni kl. 5b, nauczycielka biologii, przyrody
mgr Barbara Krauze wychowawczyni kl. 6a,  nauczycielka historii, religii
mgr Agnieszka Skała wychowawczyni kl. 6b, nauczycielka języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie
mgr Monika Bury wychowawca kl. 7a, nauczycielka współorganizująca kształcenie
mgr Katarzyna Lechowicz wychowawczyni kl.  8a, nauczycielka języka angielskiego, języka niemieckiego
mgr  Adam Kajzer wychowawca kl. 8b, nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Małgorzata Jarosz wychowawczyni kl. 8c, nauczycielka języka polskiego
mgr Cebula Dorota nauczycielka matematyki, informatyki
mgr Janina Zdeb nauczycielka matematyki
mgr Wiktoria Rączy nauczycielka matematyki
mgr Maria Ochab nauczycielka biologii, przyrody, techniki
mgr Rafał Kołtun nauczyciel historii
mgr Małgorzata Kasowicz nauczycielka chemii
mgr Bożena Czudecka nauczycielka fizyki
mgr Bożena Skowron nauczycielka geografii
mgr Anna Szybowska nauczycielka  geografii, wychowawca świetlicy, doradca zawodowy
mgr Ewelina Stanik-Tekiela nauczycielka języka angielskiego
mgr Renata Litwicka nauczycielka plastyki, wychowawca świetlicy
mgr Aleksandra Gruszecka   nauczycielka muzyki, logopeda
ks. mgr Marcin Radzik nauczyciel religii (katecheta)
mgr Anita Milas nauczycielka współorganizująca kształcenie
mgr Katarzyna Krzemińska nauczycielka współorganizująca kształcenie, pedagog specjalny
mgr Elżbieta Mertin nauczycielka współorganizująca kształcenie, pedagog specjalny
mgr Adrianna Surman psycholog
mgr Liliana Wawrzaszek reedukator
mgr Anna Skóra bibliotekarka
mgr Maciej Cabaj nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Paweł Kantor nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Piotr Mazur nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Grzegorz Papiernik nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Joanna Skopińska nauczycielka wychowania fizycznego
mgr Jan Włodarczyk nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Dawid Kowal urlop
mgr Piotr Sobczyk urlop
mgr Marta Bażela urlop
mgr Agata Niwa urlop 
mgr Justyna Święch urlop 
mgr inż. Mariusz Zając urlop
mgr Kinga Buczak specjalista ds. administracyjnych
mgr Ewelina Para intendentka
Katarzyna Mądro kucharka
Małgorzata Madejska pracownik kuchni
Dorota Kudroń pracownik kuchni
Marta Szczepanik pracownik kuchni
Marta Ochał pracownik kuchni
Anita Kozaczka pracownik obsługi
Beata Nowak pracownik obsługi
Urszula Pasik pracownik obsługi
Antoni Dul

konserwator

Henryk Walczyk konserwator