Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie DZIESIĄTKA powstało w 2004 roku z woli osób działających na rzecz środowiska Szczepan-MroczekOsiedla Kępa- Wolica i Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy. Groźba likwidacji tej placówki wymusiła podjęcie inicjatywy integrującej społeczność szkoły i Osiedla w jej obronie. Założycielami Stowarzyszenia byli: ówczesny Dyrektor SP-10 Elżbieta Rutkowska, Przewodniczący Rady Osiedla Szczepan Mroczek i Przewodniczący Rady Rodziców Wenancjusz Matysek, oraz nauczyciele i rodzice uczniów SP 10 a także mieszkańcy Osiedla. Założenia statutowe określają kierunek działania Stowarzyszenia na rzecz szkoły, środowiska, w którym funkcjonuje, oraz uczniów i ich rodzin. W sześcioletnim okresie działalności Stowarzyszenie DZIESIĄTKA udzieliło wsparcia realizowanym przez Szkołę zadaniom w zakresie sportu, kultury, ekologii, poszanowania tradycji i dobrego obyczaju, pogłębiania wiedzy historycznej, zagospodarowania czasu pozaszkolnego młodzieży, czynnego wypoczynku, dobrego wychowania i zdrowego stylu życia. Zakup sprzętu sportowego, zestawu komputerowego i innych materiałów pozwolił na prowadzenie różnorodonych zajęć z młodzieżą, udział w konkursach i turniejach, rajdach rowerowych i środowiskowych festynach. To z kolei przynosiło wymierne efekty w postaci nagród oraz podnoszenia umiejętności i sprawności uczniów, a tym samym podkreślało rangę szkoły w jej środowisku. Tak szeroki obszar działalności nie byłby możliwy gdyby nie zaangażowanie nauczycieli i całego grona pedagogicznego ze Szkoły nr 10 i współpraca dyrektorów i nauczycieli z innych szkół dębickich i gminnych a także Władz Miasta. Szczególnie cenne dla naszej działalności jest wsparcie wielu lokalnych firm z terenu miasta i gminy. To dzięki nim i ich pomocy było nas stać na organizację wielu imprez o charakterze masowym. Mam nadzieję, że nadal nasza współpraca będzie się układać pomyślnie. Równolegle do działań na rzecz szkoły i środowiska, podjęliśmy starania o budowę nowego budynku jako siedziby dla tak prężnie działającej placówki. Władze Miasta poprzedniej i obecnej kadencji nie pozostały obojętne na nasze starania. Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że dzięki zaangażowaniu wielu osób począwszy od szczebla samorządowego poprzez wojewódzkie władze, Urząd marszałkowski w Rzeszowie oraz parlamentarzystów nasze starania przyniosły wymierny efekt. Rada Miasta podjęła stosowne uchwały a Burmistrz dokonał podpisania umowy na realizację inwestycji. Szczególnie należy podkreślić osobiste zaangażowanie pana burmistrza Wolickiego i pana Czesława Łączaka. Budowa nowej placówki jako Centrum Edukacyjno Sportowego na Osiedlu Kępa rozpocznie się w tym roku. Decyzje podjęte przez Burmistrza w końcówce roku 2009 pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Przede wszystkim zmienią się warunki bytowe obecnej szkoły. Placówka zyska salę gimnastyczną i wiele innych pomieszczeń, w których będzie można realizować określony program. W dalszym ciągu Stowarzyszenie będzie wspierać działania szkoły. W roku 2006 uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego. To działanie umożliwia nam gromadzenie środków finansowych z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego. To również zobowiązuje, że w ten sposób zgromadzone fundusze w 100% muszą być wykorzystane na działalność pożytku publicznego. Jest to warunek ustawowy, szczególnie chciałbym to podkreślić, ponieważ często spotykam się z nieuzasadnionymi wątpliwościami ofiarodawców, że ich zaufanie i ofiarność będzie zmarnowana. Otóż nie, rodzic przekazujący nam 1% należnego podatku może być pewien, że jego dziecko w szkole będzie z tego korzystać. Każda osoba fizyczna lub prawna może być pewna, że jego pomoc będzie skierowana tam gdzie jej potrzebują. Za pośrednictwem mediów chciałbym zaapelować o liczne wpłaty. Obecnie jest to prosty sposób, który państwo jako gazeta lokalna też drukujecie. Można też, korzystając z Internetu, wejść na stronę www.ngo.pl, tam można znaleźć informacje o naszym Stowarzyszeniu pod zakładką „bazy”. Dotychczasowe wpłaty i pomoc od przedsiębiorców, pozwoliły nam realizować zadania, o których już wspominałem wcześniej. Ku zadowoleniu dzieci i korzyści płynących z tak przekazywanej formy pomocy i opieki, liczymy na zaufanie i wsparcie. Przez kilka lat intensywnej działalności zdobyliśmy zaufanie wielu życzliwych ludzi. Z naszej strony możemy zapewnić, że to zaufanie jest wartością, którą szczególnie cenimy i nie zawiedziemy go.

Prezes Stowarzyszenia Dziesiątka

 
Szczepan Mroczek