Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Akademia DEN

Dnia 13 października w naszej szkole odbyła się Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której udział wzięli: Grono Pedagogiczne, pracownicy szkoły, rodzice  oraz uczniowie.

Na ręce Pana Dyrektora w imieniu Rady Rodziców, życzenia i kwiaty dla nauczycieli przekazała przewodnicząca rady pani Małgorzata Wójcik. Nie zabrakło słów ciepłych Również od gości przybyłych na naszą uroczystość – Przewodniczącego Rady Miasta Pana Tadeusza Świątka oraz Prezesa Stowarzyszenia “Dziesiątka” pana Szczepana Mroczka.

Pan dyrektor – mgr Grzegorz Matłok – wręczył nagrody nauczycielom, którzy mieli szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W tym  roku nagrodzeni zostali: mgr Agata Bukała, mgr Barbara Krauze, mgr Maria Ochab.

Część artystyczna – program satyryczny pt. “Szkoła przetrwania” – przygotowali uczniowie klasy czwartej pod kierunkiem p. Piotra Mazura i p. Anny Skóry.

Dodaj komentarz