Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Stołówka-jadłospis

jadłospis 17-21 stycznia 

Obiady wydawane są w godzinach 10:30 do 14:30

INFORMACJA – OPŁATY ZA OBIADY W STYCZNIU

Informujemy, że opłata za obiady za miesiąc STYCZEŃ wynosi:

DLA KLASY „0” – 72,00 ZŁ

– DLA KLAS 1-8 – 64,00 ZŁ

Przyjmujemy płatności bezgotówkowe – karta płatnicza lub przelew.
Wpłaty na konto:
Bank Pekao S.A.  nr 85 1240 4807 1111 0010 3720 8931
Tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko dziecka, klasa.

Wpłaty (Odpisy) należy ustalać telefonie 14 696 90 90 wew. 2 z Panią Intendentką.
Wpłat można dokonywać wyłącznie do 14 STYCZNIA.

Od września 2021 r. płatności za obiady prosimy dokonywać kartą lub przelewem.

Cena za jeden obiad: 4 zł – uczeń,  8.40 zł – nauczyciel

Po wskazanym terminie wpłaty nie będą przyjmowane, a korzystający zostanie wykreślony z listy.

Wpłaty kartą (za cały miesiąc z góry) należy dokonywać  w okienku w przedsionku przy wejściu nr 3 do szkoły (wejście od placu zabaw) w godz. od 7:30 do 14:30.

Nieobecność dziecka na obiedzie w danym dniu należy zgłosić  telefonicznie (14 69 69 090 wew. 2) lub osobiście, najpóźniej do godz. 8.30. W przeciwnym wypadku nie będzie uwzględniony tzw. odpis w następnym miesiącu.

Plan wejść na stołówkę

 Regulamin stołówki Sp10