Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Stołówka-jadłospis

 

Obiady wydawane są w godzinach 10:30 do 14:30

                      

Plan wejść na stołówkę

Regulamin stołówki sp10 .01.2018 

 

Od września 2020 r. opłaty za obiady będą przyjmowane przez 3 pierwsze dni robocze danego miesiąca. Cena za jeden obiad: 3,80 zł. 

Po tym terminie wpłaty nie będą przyjmowane, a dziecko zostanie wykreślone z listy korzystających z obiadów.

Wpłaty (za cały miesiąc z góry) należy dokonywać w okienku w przedsionku przy wejściu nr 3 do szkoły (wejście od placu zabaw) w godz. od 7:30 do 14:30.

Nieobecność dziecka na obiedzie w danym dniu należy zgłosić  telefonicznie (14 69 69 090 wew. 2) lub osobiście, najpóźniej do godz. 8.30. W przeciwnym wypadku nie będzie uwzględniony tzw. odpis w następnym miesiącu.

 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie ww zasad.