Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Stołówka-jadłospis

Obiady wydawane są w godzinach 10:30 do 14:30

Informujemy, że opłata za obiady za miesiąc maj wynosi:

67,50 zł  ( dla uczniów klas 0-8)

Cena za jeden obiad: 4,50 zł – uczeń,  8,90 zł – nauczyciel

Od marca 2022 r. prosimy o wpłaty bezgotówkowe – przelewy.

Wpłaty na konto:
Bank Pekao S.A.  nr 85 1240 4807 1111 0010 3720 8931
Tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko dziecka, klasa.

Wpłaty (Odpisy) należy ustalać telefonie 14 696 99 90 wew. 2 z panią Intendentką.
Płatności przyjmowane są wyłącznie do 10 czerwca.

Po wskazanym terminie wpłaty nie będą przyjmowane, a korzystający zostanie wykreślony z listy.

Nieobecność dziecka na obiedzie w danym dniu należy zgłosić  telefonicznie (14 69 69 990 wew. 2) lub osobiście, najpóźniej do godz. 8.30. W przeciwnym wypadku nie będzie uwzględniony tzw. odpisy. Ewentualną rezygnację z obiadów prosimy zgłaszać do końca miesiąca.67