Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Stołówka-jadłospis

Stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł/ (14dni x 5zł) dzień dla uczniów.

Przyjmujemy wyłącznie wpłaty bezgotówkowe – przelewy.

Wpłaty na konto: Bank Pekao S.A. nr 85 1240 4807 1111 0010 3720 8931 

Tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko dziecka, klasa.

Wpłaty (Odpisy) należy ustalać telefonie 14 696 99 90 wew. 2 z Panią Intendentką.

 Wpłat można dokonywać wyłącznie do 10 dnia miesiąca.