Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Oddział przedszkolny

Jesteśmy po to, aby stwarzać wszystkim naszym wychowankom optymalne warunki do wszechstronnego, radosnego i bezpiecznego rozwoju oraz pomagać  rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych. Każde dziecko jest dla nas ważne, traktujemy je podmiotowo i indywidualnie. Zapewnia bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój, wysokiej jakości edukację. Placówka jest otwarta na propozycje i oczekiwania rodziców.

W sposób szczególny promujemy  zachowania prozdrowotne i proekologiczne dzieci i ich rodziców – propagujemy zdrowy styl życia, wyposażamy w elementarną wiedzę dotyczącą ekologii. Rozbudzamy u dzieci zainteresowania otaczającym  środowiskiem oraz pomagamy im się w nim odnaleźć. Uczymy  miłości, zrozumienia zachodzących zjawisk oraz współodpowiedzialności za jego ochronę. Równocześnie uczymy wyrażania  pozytywnego stosunku  do własnego ciała, dbania o nie, unikania zagrożeń oraz radzenia sobie z trudnościami.

Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych, ogólnoludzkich takich jak: dobro, miłość, prawda, przyjaźń, piękno, życzliwość, tolerancja, szacunek. Nasze działania ułatwiają dzieciom przekroczenie  progu szkolnego.

Zajęcia edukacyjne 

 Zajęcia sportowe 

Uroczystości i konkursy  

Zabawa

Zobacz prezentację z pierwszwego roku w budynku przy ul. Huberta Wagnera r.sz. 2011/2012

i gdy byliśmy jeszcze w starym budynku przy ul. Kwiatkowskiego r.sz. 2010/2011