Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Uroczystości Patronki Miasta

Miejskie Obchody Uroczystości Patronki Miasta Dębicy św. Jadwigi Śląskiej

W tym szczególnym dniu są z nami: Władze Miasta na czele z Burmistrzem Panem Pawłem Wolickim, Radni Miejscy z Przewodniczącym Panem Stefanem Bieszczadem, Przedstawiciele jednostek budżetowych miasta, Proboszczowie dębickich parafii, Księża Prałaci, ludzie związani z działalnością kulturalno – oświatową, dyrektorzy oraz nauczyciele dębickich szkół i przedszkoli wraz   z delegacjami uczniów oraz

organizatorzy Burmistrz Miasta Dębicy Pan Paweł Wolickie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy Pan Mariusz Zając oraz Prezes Stowarzyszenia Dziesiątka Pan Szczepan Mroczek.

„Świętość nie pozostaje nigdy tak ukryta, by nie znalazła serc, które ją czczą” – te słowa Edyty Stein znalazły potwierdzenie w sercach wielu dębiczan.  Spośród wielu miast diecezji tarnowskiej, to właśnie Dębica jest pierwszym, któremu za zgodą Stolicy Apostolskiej patronuje święty.

Święta Jadwiga Śląska została uznana patronką Miasta Dębicy w specjalnym dokumencie Stolicy Apostolskiej, Dekrecie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Święta Jadwiga patronuje również kościołowi farnemu, Matce Dębickich Parafii. Księdz Ryszard Piasecki – proboszcz  tej najstarszej wspólnoty przybliżył postać i posługiwanie Św. Jadwigi dla swoich poddanych.

Dzieci SP 10 odśpiewały Hymn do św. Jadwigi.

W uroczystość świętej Jadwigi pragniemy podziękować Jej za macierzyńską opiekę nad naszym Miastem i jego mieszkańcami. Wyrazem naszej wdzięczności niech będą  kwiaty złożone pod figurą Świętej.

Wiązanki złożyli:

Burmistrz Miasta Dębicy Pan Paweł Wolicki

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dębicy

– Część oficjalna Dnia Świętej Jadwigi – Patronki Miasta Dębicy, dobiega końca.

Proszę wszystkich o przejście do Urzędu Miasta, gdzie w Sali Sesyjnej nastąpi uroczyste podsumowanie wyników konkursu „Święta Jadwiga Śląska – Patronką Dębicy” zorganizowanego przez Nauczycieli Szkoły Podstawowej  nr 10 w Dębicy.

oprac. Agnieszka Skała, Barbara Krauze

CZYTAJ WIECEJ NA STRONIE MIASTA DĘBICY