Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Historia

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Dębicy rozpoczęła swa działalność 1 września 1990 roku. Siedzibę znalazła w budynku przy ulicy Kwiatkowskiego 2, w otoczeniu strzelistych sosen stomilowskiego parku. Osobą, która najbardziej zasłużyła się w powstanie szkoły jest Pan Tadeusz Świątek. W pierwszym roku działalności uczęszczało do niej 216 uczniów, grono pedagogiczne liczyło 23 nauczycieli.Pierwszym dyrektorem szkoły był pan Andrzej Osucha. W latach 1994 – 2004 szkołą kierowała pani dyrektor Grażyna Niedbalec – Tomaszewska, od 2004 do 2009 roku – Pani Elżbieta Rutkowska, w roku szkolnym 2009/2010 – panu Grzegorz Matłok. Od września 2010r. funkcję Dyrektora powierzono panu Mariuszowi Zającowi.

zdjęcia ze starego budynku(lata 2006-2010)

Szkoła, choć, nieduża ciągu dziewiętnastu lat działalności może pochwalić się wieloma osiągnięciami. Nasi uczniowie brali udział w różnych konkursach: sportowych, przedmiotowych, interdyscyplinarnych, zdobywając wysokie lokaty. Od 2004r. szkoła jest organizatorem Gminnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego „Niech bije zielone serce Ziemi”.

W naszej szkole działały i działają kółka zajęć pozalekcyjnych. „Młodzi zdolni” mogą rozwijać swoje zainteresowania. Wydawano Gazetkę Szkolna – najpierw “Zdrówko ” (pod opieka pani Marzeny Bałycz), następnie “Dziesiątkę” (kółko redakcyjne “Mały Redaktor” pod opieką p.Renaty Kukułki). Obecnie nosi nazwę „Strzał w Dziesiątkę”(opiekunowie-p. Agnieszka Skała i  p. Katarzyna Toton).  Duże sukcesy odnosiło kółko teatralne “Pieguski” pod opieka p. Anny Chruściel, którego tradycje kontynuuje „Arlekin”.

Dzięki działalności kółka podróżniczego “Traper” pod opieka p. Piotra Mazura uczniowie poprzez piesze wycieczki poznawali i poznają najpiękniejsze zakątki miasta i okolic. Ponadto uczniowie chętnie korzystają z wyjazdów w góry i nad morze w ramach Zielonych Szkół.

W szkole funkcjonowało także Kółko Europejskie oraz działała drużyna harcerska.

Uczniowie doskonalą umiejętności gier zespołowych w Uczniowskim Klubie Sportowym „Kępa”.

Szkoła ma certyfikat “Szkoły z klasą”, certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, certyfikat Szkoły Zaangażowanej Społecznie. Szkoła realizowała programy: Klubu „ Szkół Uczących Się” przy Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie. Ponadto po raz kolejny szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Społecznym „Szkoła Bez Przemocy”.

Szkoła prowadzi różnorodną działalność innowacyjną rozszerzając swoją ofertę edukacyjną. Realizowano innowacje: „Powołanie Stowarzyszenia „Dziesiątka”, jako czynnika wspierającego rozwój szkoły w zakresie zarządzania i wychowania” (E. Rutkowska) „Z muzyką i tańcem przez świat” (M. Węgrzyn), „Zaczarowany świat teatru”, „Dziennikarstwo bez tajemnic – zajęcia edukacyjne z języka polskiego wzbogacone o elementy sztuki dziennikarskiej” (A.Skała), „Odkrywamy sekrety świata”(M. Bażela), „Książka moim Przyjacielem” (B. Krauze), „Ekolandia – czyli kochamy przyrodę” (R. Gakan), „Piękno i dewastacja przyrody w Gminie Dębica”(M. Ochab), „Szkolny Klub Wolontariatu „Razem dla innych”(T. Otulska), „Wykorzystanie multimediów w nauczaniu matematyki”(D. Cebula),  “Wdrażanie elementów Oceniania Kształtującego”(K. Toton, D. Cebula).

Ważne zadanie w działalności szkoły odgrywa współpraca ze lokalnym środowiskiem. Tradycja staje się organizowanie pikników integracyjnych na boisku przy ulicy Energetycznej. Jest to miejsce, którym ma powstać nowy budynek szkoły. W roku szkolnym 2004/2005 zostało powołane Stowarzyszenie „Dziesiątka”. W ramach współpracy Szkoła realizuje zamówienia publiczne, finansowane przez Burmistrza Miasta Dębica. Ponadto pozyskuje fundusze pomocowe na rzecz szkoły i uczniów. Szkoła dwukrotnie otrzymała grant firmy Danone „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem”. ( zobacz film: oplatek 2005 )

Szkołę wspiera Stowarzyszenie “Dziesiątka”, powołane do życia w 2004r. Priorytetowym celem stowarzyszenia jest doprowadzenie do jak najszybszego powstania nowego budynku dla Szkoły Podstawowej nr 10.

 

powyższy tekst powstał przed 2006r.

i pochodzi z pierwszej strony internetowej tworzonej przez pana Jana Szczepanika

Wystąpienie Pana Tadeusza Świątka na pożegnaniu absolwentów w dniu 21 czerwca 2010r.(ostatnie w starym budynku)dsc_0099


Dodaj komentarz