Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

14 marca 2007 roku Szkoła Podstawowa Nr 10 w Dębicy otrzymała rejonowy Certyfikat Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Starania o uzyskanie certyfikatu społeczność szkoły rozpoczęła w roku szkolnym 2004/2005. Od tego momentu udało się zrealizować wiele ciekawych zadań, w efekcie których nasi uczniowie świadomie dążą do ochrony, utrzymania i poprawy zdrowia własnego oraz osób z najbliższego otoczenia. Koordynatorem działań związanych z promocją zdrowia jest w naszej szkole pani Małgorzata Węgrzyn.

 

W roku szkolnym 2010/2011 w naszej szkole, tak jak  w latach poprzednich będzie realizowany PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

 

 

NASZE ZADANIA  DO REALIZACJI:

I.     Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia.

II.    Integracja społeczności szkolnej.

 

CELE:

1.    Uświadomienie konieczności racjonalnego odżywiania się, jako warunku zdrowia i dobrego samopoczucia.

2.   Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój fizyczny, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

3.   Kształtowanie postaw  koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości.

4.   Integrowanie społeczności szkolnej, z domem rodzinnym ucznia oraz środowiskiem lokalnym.