Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Przekaż 1,5%

Jak przekazać 1,5 % podatku na OPP?

1.    Wyliczamy 1,5 % od kwoty należnego podatku.

2.    Wypełniamy odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT- 37, PIT- 36, PIT- 28, podając nazwę organizacji pożytku Publicznego  –  Stowarzyszenie „Dziesiątka”.

3.    Wstawiamy podany numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym –

0000230571.

4. Pieniądze – 1,5% podatku – na konto organizacji przekaże Urząd Skarbowy.

 

W roku 2006 Stowarzyszenie DZIESIĄTKA uzyskało status organizacji pożytku publicznego. To działanie umożliwia nam gromadzenie środków finansowych z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego. To również zobowiązuje, że w ten sposób zgromadzone fundusze w 100% muszą być wykorzystane na działalność pożytku publicznego. Jest to warunek ustawowy, szczególnie chciałbym to podkreślić, ponieważ często spotykam się z nieuzasadnionymi wątpliwościami ofiarodawców, że ich zaufanie i ofiarność będzie zmarnowana. Otóż nie, rodzic przekazujący nam 1% należnego podatku może być pewien, że jego dziecko w szkole będzie z tego korzystać. Każda osoba fizyczna lub prawna może być pewna, że jego pomoc będzie skierowana tam gdzie jej potrzebują. Za pośrednictwem mediów chciałbym zaapelować o liczne wpłaty. Obecnie jest to prosty sposób. Można  też, korzystając z Internetu, wejść na stronę www.ngo.pl, tam można znaleźć informacje o naszym Stowarzyszeniu pod zakładką „bazy”. Dotychczasowe wpłaty i pomoc od przedsiębiorców, pozwoliły nam realizować zadania, o których już wspominałem wcześniej. Ku zadowoleniu dzieci i korzyści płynących z tak przekazywanej formy pomocy i opieki, liczymy na zaufanie i wsparcie. Przez kilka lat intensywnej działalności zdobyliśmy zaufanie wielu życzliwych ludzi. Z naszej strony możemy zapewnić, że to zaufanie jest wartością, którą szczególnie cenimy i nie zawiedziemy go.