Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Kolęda misyjna

Kolęda misyjna

Od 13 lat, w pierwszą niedzielę po świętach Bożego Narodzenia biorę udział wraz z uczniami klas IV-VI w Kolędzie Misyjnej. Wcześniej rozdaję dzieciom role, pomagam przygotować stroje, uczę kolęd. Określam ulicę, na których dzieci mają kolędować, zbieram pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w akcji oraz organizuję pomoc rodziców w opiece nad dziećmi, na poszczególnych ulicach.

Kolędę rozpoczynamy Mszą Świętą i uroczystym rozesłaniem grup. W naszej parafii,  razem z uczniami z dwóch innych szkół, zebraliśmy w roku szkolnym 2010/2011 ponad  7 000 zł. . Uczniowie  mieli wyznaczony czas do godziny 15.00, później częstowaliśmy ich gorącą herbatą i ciasteczkami. Zebrane pieniądze w całości przeznaczane są na potrzeby dzieci z krajów misyjnych.

Uczniowie bardzo chętnie, co roku włączają się w Kolędę Misyjną. Jest ona dodrze przez nas zorganizowana, daje dzieciom dużo radości i uwrażliwia na potrzeby innych.

W roku szkolnym 2003/2004 moi uczniowie wzięli udział  w ogólnopolskim konkursie „Mój szkolny kolega z Afryki”, w kategorii charytatywnej. Wcześniej przeprowadziłam cykl lekcji na temat warunków życia dzieci na Czarnym Lądzie. W akcji na terenie szkoły wzięło udział 9 osób. Uczniowie zrobili plakat informujący o prowadzonej zbiórce pieniędzy, celu i terminie. Przygotowały krótką inscenizację nawiązującą do celu akcji. Dzieci w ciągu jednego dnia zebrały 160 zł. Pieniądze wraz z scenariuszem  szkolnej akcji zostały przesłane na adres Wydziału ds.Misji Episkopatu Polski. Za udział w tej kategorii konkursu otrzymaliśmy podziękowanie i dyplom uznania. W czasie trwania Wielkiego Postu uczniowie naszej szkoły zbierają pieniądze i żywność dla biednych, włączając się aktywnie  w wielkopostną akcję Caritas. Każda klasa otrzymuje puszkę, do której zbierają pieniążki oraz przynoszą do kościoła suchy, długoterminowy prowiant, który jest rozdzielany wśród najbardziej potrzebujących. Akcja ta jest poprzedzona cyklem lekcji, które uświadamiają dzieciom jak ważna jest pomoc drugim i że należy dostrzegać potrzebującego blisko nas.

Akcje charytatywne uczą dzieci spojrzenia na potrzebujących, dzielenia się,  wrażliwości. Uczniowie stali się bardziej otwarci na potrzeby innych, chętnie angażowali się we wszelkiego rodzaju pomoc. Miało to olbrzymie znaczenie dla ich wychowania, ponieważ przez obdarowywanie innych, ubogacali samych siebie.

oprc. Barbara Krauze