Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Spotkania z rodzicami

WYWIADÓWKI ROK SZKOLNY 2020/2021 we wtorki

DATA 

oddział przedszkolny 

KLASY 1-3 

KLASY 4-8 

15.09.2020 

godz. 16:30 

godz. 16:30 

godz. 17:30 

17.11.2020 

————— 

————— 

godz. 17:00 

15.12.2020 

————— 

—————– 

godz. 17:00 

12.01.2020 

————— 

godz. 16:30 

—————– 

23.03.2021 

godz. 16:30 

—————– 

godz. 17:00 

18.05.2021 

godz. 16:30 

godz.16:30 

godz. 17:00 

 

Możliwy jest też kontakt nauczyciel-rodzic i/lub rodzic-nauczyciel

przez WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym