Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Spotkania z rodzicami

Wywiadówki rok szkolny 2023/2024 (wtorki)

DATA    oddział przedszkolny    KLASY 1-3    KLASY 4-8   
12.09.2023   godz. 17:00  godz. 17:00  godz. 17:00 
14.11.2023  godz. 16:30  godz. 17:00  godz. 17:30 
12.03.2024  godz. 17:00  godz. 17:00  godz. 17:30 
           

Konsultacje z rodzicami 

12.12.2023 r. (wtorek) godz.17:00

16.01.2024r.  (wtorek) godz.17:00

21.05.2024r. (wtorek) godz.16:00

Możliwy jest też kontakt nauczyciel-rodzic i/lub rodzic-nauczyciel

przez WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym

Zajęcia dodatkowe i konsultacje dla uczniów i rodziców w SP nr 10 w Dębicy  rok szkolny 2022/2023 

Zajęcia dodatkowe – Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy (fdf.pl)