Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Spotkania z rodzicami

WYWIADÓWKI ROK SZKOLNY 2021/2022 we wtorki

DATA  oddział przedszkolny  KLASY 1-3  KLASY 4-8  
14.09.2021  godz. 16:30  godz. 16:30  godz. 17:00  
16.11.2021—————  godz. 16.30godz. 17:00  
14.12.2021  godz. 16:30—————–   —————–
25.01.2022  —————  godz. 16:30  godz. 17:00 
22.03.2022godz. 16:30  —————–  godz. 17:00  
17.05.2022  godz. 16:30  godz.16:30  godz. 17:00  

Możliwy jest też kontakt nauczyciel-rodzic i/lub rodzic-nauczyciel

przez WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym