Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Zmiana organizacji pracy szkoły w dniach 6-8 grudnia

W związku z egzaminem próbnym w klasach ósmych, który odbędzie się w dniach 6,7,8.12.2021 r . nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły. Zostaną skrócone lekcje w klasach 4-8:
1. 8.00 – 8.35
2. 8.40 – 9.15
3. 9.20 – 9.55
4. 10.00 – 10.35
5. 10.40 – 11.15
6. 11.35 – 12.10
Długa przerwa – obiad – 11.15 -11. 35 oraz 12.10-12.30

W /w dniach odbywać się będą lekcje od 1-6, lekcje 7,8,9,10 zostają zredukowane.

Uczniowie z klas 1-3 realizują plan lekcji bez zmian ( lekcja trwa 45 min , pełny plan lekcji )
Świetlica pracuje bez zmian i ograniczeń.

Egzamin klas 8 odbędzie się w/w dniach o godz.. 12.30
Klasy 8a, 8b w/w dniach pracują 5 lekcji do 11.30 reszta redukcja