Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Święto pierwszoklasistów

Dnia 20 października dzieci z klas pierwszych zostały pasowane na uczniów naszej szkoły. Zanim to nastąpiło, ich starsze koleżanki, uczennice klasy VII b przeprowadziły pierwszoklasistom egzamin. Mali uczniowie zdali go doskonale – wykazali się wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi w szkole. Następnie po odśpiewaniu hymnu państwowego pierwszoklasiści ślubowali na Sztandar Szkoły, że będą dobrymi uczniami, kolegami i Polakami. Wicedyrektor szkoły p. Piotr Mazur dokonał uroczystego pasowania i tym samym pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej Nr 10 im. ks. prof. A. F. Nosala w Dębicy. Wielu wspaniałych dni w szkole życzyli dzieciom ich starsi koledzy i koleżanki z Samorządu Uczniowskiego, obdarowali również dzieci drobnymi upominkami. Pierwszoklasiści otrzymali również pamiątkowe dyplomy oraz maskotki ufundowane przez Radę Rodziców.  

oprac. M. Węgrzyn