Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 2020

Dzieci, Rodzice, Nauczyciele – cała społeczność naszej szkoły bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. To szczególny dzień, w którym oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa.

20 listopada dzieci, młodzież, a także dorośli jednoczą się w działaniu i podejmują inicjatywy, których celem jest okazanie solidarności z najmłodszymi na świecie, których prawa nie są respektowane.

Nasza szkoła aktywnie włączyła się także w pomoc dzieciom w Jemenie. Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, dokumentu który w 1989 roku przyjęła Organizacja Narodów Zjednoczonych, to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. To wspaniała okazja, aby przypomnieć wszystkim, czym są prawa dziecka i że obowiązkiem nas wszystkich jest ich respektowanie. To także okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych zakątkach świata, gdzie prawa są drastycznie łamane, bądź nie są przestrzegane.

Ten rok szkolny jest szczególny. Sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie, a także wyzwania wynikające z procesu edukacji zdalnej, uniemożliwiają zorganizowanie uroczystych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jednak uczniowie i nauczyciele nie zapominają o tym dniu i realizują aktywności on-line, które mają zwrócić uwagę odbiorców na prawa dzieci, zwłaszcza tych w Jemenie – kraju, w którym od lat trwa największy kryzys humanitarny XXI wieku. Najbardziej bezbronnymi ofiarami są dzieci. Tracą zdrowie, życie i szansę na szczęśliwe dzieciństwo. Polskie szkoły i przedszkola nie pozostają obojętne na los dzieci w Jemenie i włączają się w pomoc organizowaną przez UNICEF.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF, nasza placówka zaplanowała zorganizowanie zajęć edukacyjnych skierowanych do wszystkich uczniów. Ponadto będą oni mogli wziąć udział w działaniach zaproponowanych przez organizatorów projektu tj. będą to następujące działania:

  • „Lepszy świat dla dzieci w Jemenie”- uczniowie w wybranej technice przygotują prace plastyczne/graficzne, obrazujące ich wizję lepszego świata dla dzieci w Jemenie. Zdjęcia prac uczniów będą udostępnione w formie galerii na stronie internetowej placówki oraz Facebooku
  • „Wspólna podróż po Jemenie”- będzie to okazja do obejrzenia wraz z całą rodziną materiału o kraju dotkniętym kryzysem humanitarnym
  • „Sprawdź co wiesz o prawach dziecka” – quiz on – line dla dzieci i rodziców – to okazja do sprawdzenia wiedzy n/t praw

Pamiętajcie o kolorze niebieskim! Co roku UNICEF Polska zaprasza do wykorzystania koloru niebieskiego we wszystkich działaniach podejmowanych 20. listopada w Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. W sytuacji, kiedy dla zdrowia swojego i innych musimy zachować bezpieczny dystans, bądź pozostać w izolacji, postarajcie się, aby 20. listopada w Waszych domach zagościł kolor niebieski. Niebieski rysunek przyklejony na szybie okna to doskonały pomysł pokazania solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie. 

Zachęcam, abyście przysyłali swoje zdjęcia pokazujące Waszą jedność ze wszystkimi dziećmi, a szczególnie z dziećmi z JEMENU! Mogą to być zdjęcia prac plastycznych, dekoracji okolicznościowych (na niebiesko) lub Was ubranych, umalowanych na niebiesko!

Fotki przesyłajcie na adres pedagoga szkolnego lub bezpośrednio do p. Kasi Krzemińskiej: t.otulska@szkolasp10.nazwa.pl,  k.krzeminska@szkolasp10.nazwa.pl  

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

opracowała: Teresa Otulska