Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Pomóż dzieciom przetrwać zimę

przetrwać zimę

W grudniu 2014r. po raz kolejny nasza szkoła włączyła się do tej ogólnopolskiej akcji.

Akcję „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” wymyśliła w 1993 roku Ewa Dados – dziennikarka z Radia Lublin. Po 10 latach akcja przeniosła się na cały kraj.

Celem zbiórki publicznej jest udzielenie wsparcia dzieciom potrzebującym pomocy, z rodzin wielodzietnych, rozbitych, dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych, schronisk, sierocińców.

Szkolny Klub Wolontariatu zebrał na terenie naszej szkoły blisko 80 kg darów rzeczowych w postaci zabawek, artykułów szkolnych i papierniczych, odzieży, słodyczy, produktów spożywczych nadających się do długoterminowego przechowywania.

Dziękujemy serdecznie wszystkim,

którzy przyczynili się do Akcji za okazane wsparcie,

które traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.

oprac. Teresa Otulska