Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

“Zmieć Śmieć – czyste szlaki są możliwe”