Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

„Bezpieczny pieszy”

W ramach projektu „Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie Miasta Dębica” nasza szkoła otrzymała wirtualny symulator przejścia dla pieszych, dzięki któremu możemy się uczyć odpowiednich zachowań na drodze. Od razu przystąpiliśmy do działania, wypróbowując nowy sprzęt. Uczymy się, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę. Nie możemy się doczekać wiosny, ponieważ Miasto Dębica przekazało nam również mobilne miasteczko komunikacyjne, które posiada maty ze znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną. Dzięki nowoczesnej technologii możemy uczyć się bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. To bardzo ważne, by nie stwarzać zagrożenia na drodze przez nieznajomość zasad. Dzięki symulatorom łatwiej nam będzie rozpoznawać i rozumieć znaki drogowe, nauczymy się rozsądnie reagować w różnych sytuacjach, a tym samym staniemy się świadomymi uczestnikami ruchu drogowego.