Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

11 listopada Święto Niepodległości

Już po raz piąty w naszej szkole wybrzmiały radosne i wzruszające piosenki patriotyczne w ramach koncertu “Pieśni z dróg do Niepodległej”. Był to czas refleksji nad historią i współczesnością naszego państwa. Przede wszystkim jednak piękna lekcja patriotyzmu u okazja do radości, że możemy żyć w wolnym kraju.

Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych, szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji MEiN “Szkoła do hymnu”.
oprac. T. Otulska