Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Witaj czwarta klaso! – realizacja projektu „Serce i Pomoc”

“Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. /motto projektu/

św. Jan Paweł II

Z radością informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie Podkarpackiego Kuratora Oświaty, zorganizowanym dla szkół podstawowych województwa podkarpackiego pod hasłem:

SP – to więcej niż szkoła podstawowa!

Głównym celem projektu „SP! SERCE I POMOC” jest podejmowanie przez nas, nauczycieli, różnorodnych, innowacyjnych działań, które umożliwią uczniom przyszłej klasy czwartej, przyjazne przejście na kolejny etap edukacyjny oraz sprostanie związanym z tym wymaganiom.

Bycie czwartoklasistą wiąże się bowiem, ze spełnianiem oczekiwań wielu nauczycieli, zdobywaniem wiedzy z podziałem na przedmioty, wdrażaniem młodego człowieka do samokształcenia i samodzielnego rozwoju.

Partnerami projektu są dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Nazwa projektu SP! SERCE i POMOC akcentuje przede wszystkim empatyczne zauważenie trudności, jakie napotykają uczniowie na początku klasy czwartej (dlatego serce), zrozumienie trudnej sytuacji i podjęcie adekwatnych działań (a więc pomoc) przez nauczycieli w celu ułatwienia adaptacji do wyższego etapu edukacyjnego.

Chcemy ułatwić adaptację do nowej sytuacji edukacyjnej nie tylko uczniowi, ale także jego rodzicom.

Mapa szkół biorących udział w projekcie znajduje się tutaj: https://www.ko.rzeszow.pl/mapa/sp.php

Dnia 29 września 2023r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch odebraliśmy akredytację wstępną. Jesteśmy jedną z dwóch szkół w Dębicy, które realizują ten program.