Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Pierwszaki bezpieczne na drodze

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy wzięły udział w zajęciach z projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1296R ul. Wielopolska w Dębicy” dofinansowanego w 2023 r. z rządowego „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. W. Stasiaka na lata 2022-2024”. W ramach tego projektu dzieci zapoznały się z przepisami i zasadami dotyczącymi ruchu pieszych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Akcja prowadzona była przez Komendę Powiatową Policji w Dębicy oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Żyrakowie. Uczniowie otrzymali gadżety odblaskowe, które polepszą ich widoczność podczas poruszania się po drodze.