Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Międzynarodowe święto ekologiczne – Dzień Ziemi

Od wielu lat 22 kwietnia uroczyście obchodzimy w naszej szkole Międzynarodowe święto ekologiczne – Dzień Ziemi.   Na co dzień uczymy się odpowiedzialności za naszą planetę: ograniczamy więc zużycie wody, prądu, gazu, kupujemy mniej plastiku, segregujemy śmieci, nie marnujemy papieru, jedzenia, staramy się postępować wg zasady „zero waste”… Natomiast na  Święto Dnia Ziemi specjalnie przygotowaliśmy XVIII edycję Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego pt. „Niech bije zielone serce Ziemi”. W tym roku był on pod hasłem „Oszczędzanie to wyzwanie” i składał się z czterech kategorii: testu wiedzy z zakresu przyrody i ekologii, konkursu piosenki ekologicznej, pokazu mody ekologicznej, konkursu na funkcjonalną pracę wykonaną z odpadów. Nagrodzonych i wyróżnionych zostało ponad siedemdziesięciu uczniów z klas 0-III. Serdecznie gratulujemy i po raz kolejny zachęcamy wszystkich do dbania o naszą planetę przez cały rok!

https://sp10debica-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mkrzys_sp10debica_onmicrosoft_com/ERbszMgNywxLooNsFGa0L3MBD8VMMwIRkZ3awpu595L3ZQ?e=iyOlHr

https://sp10debica-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mkrzys_sp10debica_onmicrosoft_com/ETKccQtqgLVMiu0jjGnvY2gBwrosAcb5buQvvFonPNXZJA?e=lnl3Xv

https://sp10debica-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mkrzys_sp10debica_onmicrosoft_com/EeY0VMrCrtxGvj8kmiAMN88BjsHYvkP4iYFPjlIcFln4KA?e=LmrQ6w