Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Potwierdzenie woli uczęszczania do kl. 0/1

potwierdzenie woli zerówka klasa 1