Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Wielkopostne Rekolekcje Szkolne – Informacje

Informujemy, że 6-8.03 parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa organizuje Wielkopostne Rekolekcje Szkolne. W tych dniach odbędą się nabożeństwa oraz nauki rekolekcyjne w kościele.

Nauczyciele zapewnią uczniom opiekę w drodze do kościoła, w kościele i w drodze powrotnej.

Opieka świetlicy szkolnej (dla dzieci zapisanych) w godzinach pracy świetlicy czyli 6:30-16:00.

Obiady będą wydawane w godzinach 10:00 – 14:00.

Wyjście na rekolekcje:

klasy 0-III zbiórka w szkole o godz. 8:00. Rekolekcje od 8:30, po powrocie do szkoły zajęcia odbywają się według harmonogramu z małymi zmianami

klasy IV-VI zbiórka w szkole o godz. 9:45. Rekolekcje od 10:15 do około 11:45, wszystkie zajęcia dydaktyczne są odwołane, dzieci wracają na obiad lub na świetlicę

klasa VII zbiórka w szkole o godz. 10:00, przed naukami uczniowie mają codziennie po dwie lekcje

z przedmiotów egzaminacyjnych, poniedziałek- j. polski, wtorek- matematyka, środa- język angielski (4-5 lekcja, sala 53)

klasa VIII uczniowie przed naukami codziennie piszą próbny egzamin ósmoklasisty.6.03 j. polski 9:30- 11:30, 7.03 matematyka 9:50 – 11:30, 8.03 j. angielski 10:00- 11:30. Uczniowie z wydłużonym czasem 6.03 j. polski 8:30- 11:30, 7.03 matematyka 9:00 – 11:30, 8.03 j. angielski 9:15- 11:30. Nauki w kościele o godz. 12:00, uczniowie idą i wracają pod szkołę z wychowawcami.