Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

“Alicja w krainie Internetu” – DBI w Zerówce

Celem przeprowadzonych w tym dniu zajęć było zapoznanie dzieci  z podstawowymi pojęciami, które związane są z komputerem i Internetem. Na początku poznaliśmy urządzenia, wykorzystujące Internet, a później dzięki włóczce stworzyliśmy tzw. SIEĆ. Obejrzany teatrzyk “Alicja w krainie Internetu” był początkiem do rozmów o zagrożeniach w sieci i stworzeniu zasad bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. Na koniec dzieci wykonały plakat.

oprac. I. Bonar