Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Podaruj 1,5% podatku

W tym roku w wyniku zmian podatkowych podatnicy mogą przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, zamiast, jak dotychczas 1%.  Prosimy o wpłaty na rzecz Stowarzyszenia Dziesiątka KRS – 0000230571 które wspiera działania Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dębicy.

Stowarzyszenie :

– działa na rzecz dzieci i młodzieży chętnych do pogłębiania wiedzy i sprawności fizycznej,

– popularyzuje zajęcia sportowe i różne formy zagospodarowania czasu pozaszkolnego,

– realizuje programy grantowe i zabiega o fundusze pomocowe na rzecz uczniów i szkoły,

– popularyzuje poszanowanie wartości, dobrego obyczaju, tradycji, środowiska i zdrowego stylu życia.

Dziękujemy !