Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Wiadomości z Afryki!

Nasza społeczność szkolna otrzymała list od sióstr św. Michała Archanioła, które prowadzą misje w Kamerunie – Nguelemendouka.

Siostry napisały o aktualnych wydarzeniach i zadanych, które są przez nie realizowane w Afryce.

W ramach programu ,, Adopcja serca” Szkolny Klub Wolontariatu ,, Razem dla innych” ,,zaadaptował’’ w tym roku dziewczynkę Adriane Adele Mekoulou, obiecał wsparcie finansowe i duchowe do ukończenia przez podopieczną 6 klasy szkoły podstawowej.

Siostry przesłały dla przyjaciół misji piękną świąteczną kartkę z życzeniami na Boże Narodzenie.

Zadziwieni Tajemnicą Wcielenia udajemy się w duchowej pielgrzymce do Betlejem

oprac. M. Jarosz