Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

U krawca

Klasa zerówki przystąpiła do projektu edukacyjnego “Natalia i Antek w świecie wielkiej matematyki”. Głównym celem programu jest rozwijanie u dzieci zainteresowań matematycznych poprzez wykonanie zadań metodą projektu. Pierwsze zajęcia dotyczyły zawodu krawca/krawcowej, który jest nierozerwalnie związany z matematyką. Podstawą szycia ubrań czy innych elementów garderoby jest dokonywanie pomiarów i obliczeń. Zajęcia poza pokazaniem pracy krawcowej miały na celu umożliwienie dzieciom dokonania autentycznych pomiarów ciała rówieśników, a także stworzenia projektu własnych ubrań.

oprac. I. Bonar