Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Każdy inny – wszyscy równi

„Każdy inny – wszyscy równi”

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego: „Każdy inny – wszyscy równi”. Projekt ma na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii, kształtowanie tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

koordynatorzy projektu: E. Mertin, A, Milas, M. Bury. K.Krzemińska