Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Adopcja serca

Z ogromną radością chcieliśmy poinformować, że członkowie Klubu Wolontariatu przyłączyli się do akcji „Adopcja serca”.

Dzięki  temu programowi setki dzieci z misyjnych placówek prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła może uczęszczać do szkoły, zdobywać wiedzę, korzystać z opieki medycznej, a często także z dożywiania.

Duchowej i materialnej trosce  naszej  społeczności powierzona została Adele Mekoulou Bryana – misji Nguelemendouka(Kamerun). Dziewczynka urodziła się 2014 roku, uczęszcza do klasy pierwszej. Ma sześcioro rodzeństwa – czterech braci i dwie siostry.

 Razem z „adoptowaną” dziewczynką wyrażamy nadzieję na towarzyszenie jej w czasie trwania edukacji w szkole podstawowej, która w Kamerunie trwa do 5 klasy.

Ufamy, że zaangażowanie wszystkich uczniów przyczyni się  do tego, że życie naszej ,,podopiecznej” staje się piękniejsze, da nadzieję na lepsze jutro i sprawi, że coraz częściej pojawi się uśmiech na jej twarzy. 

 

 Oprac. T. Otulska, M.Jarosz