Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Zaświadczenia Egzaminu Ósmolasisty

Wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty nastąpi w dniu 8 lipca 2022 r. 

w godzinach od 9.00-14.00. w sekretariacie szkoły. 

 

szczegółowe wyniki: Egzamin ósmoklasisty – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (oke.krakow.pl)

Zdający mogą zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl)

po zalogowaniu się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły w dniu zakończenia szkoły.

Wyniki egzaminu zostały już wpisane do systemu rekrutacji Nabór Szkoły ponadpodstawowe Podkarpacie – Aktualności (edu.com.pl)

Proszę sprawdzić czy wszystko się zgadza.