Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Uwaga Konkurs!!!

Regulamin szkolnego konkursu historycznego pt. „Postawa mieszkańców Ziemi Dębickiej wobec najazdu i okupacji niemieckiej w książkach Władysława Strumskiego”

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII – VIII Szkoły Podstawowej nr 10
w Dębicy. Konkurs ma za zadanie przybliżyć uczniom historię ziemi dębickiej oraz postawę jej mieszkańców wobec niemieckiego okupanta, jak również wskazuje czym jest patriotyzm.

1.ORGANIZATOR KONKURSU:

Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy – nauczyciel historii Rafał Kołtun

2. CELE KONKURSU:

 • popularyzacja wśród młodzieży zainteresowania twórczością Władysława Strumskiego;
 • rozwijanie wśród uczniów zainteresowań związanych
  z historią Polski;
 • integracja środowiska szkolnego;
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów;
 • propagowanie pozytywnej rywalizacji wśród młodzieży

3. ADRESACI KONKURSU:

 • Uczniowie klasy VII – VIII

4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

 • Udział w konkursie biorą chętni uczniowie.
 • Uczniowie piszą pracę na podstawie książek Władysława Strumskiego, którą w określonym terminie dostarczają organizatorowi konkursu.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone (miejsce I, II, III).

5. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

 • Zgłoszenie do konkursu należy dostarczyć do dnia 11kwietnia 2022 r. do p. Rafała Kołtuna.

Prace konkursowe przyjmowane będą do dnia 16 maja 2022 roku do godziny 15.

6. WYKAZ MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZYGOTOWANIA SIĘ DO KONKURSU:

 • Władysław Strumski, „10-ka w akcji”
 • Władysław Strumski, „Wojenne losy uczniów”