Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego

Informacja z Urzędu miasta Dębica o możliwości pozyskania dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów dla dzieci z rodzin popegeerowskich.

Projekt skierowany jest do uczniów, którzy zamieszkują miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane PPGR, są członkami rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), którzy byli zatrudnieni niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej tj.: Gospodarstwie Produkcyjno Handlowym Straszęcin.
Informacje można zamieszczać na stronach internetowych szkoły, jak również przekazywać bezpośrednio do wiadomości dla uczniów i rodziców/ dziennik elektroniczny.

https://debica.pl/granty-ppgr-sprzet-komputerowy-dla-dzieci-z-rodzin-popegeerowskich/

Wydział Rozwoju Miasta