Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Jednym z wielu zadań stojących przed współczesną szkołą jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym. Najlepszą lekcją demokracji w szkole są coroczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. W naszej szkole wybory zostały zorganizowane 15 września 2021 r. Głosowanie poprzedziła kampania wyborcza, kandydaci, do zaszczytnych stanowisk, przygotowali plakaty wyborcze, w treści, których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń i pracownik szkoły mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach. Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:

Przewodniczący – Zuzanna Macheta

Zastępca – Karolina Borowiec

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została pani Agnieszka Skała.

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.

oprac. A. Skała