Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Ogłoszenia – Rekrutacja

Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli w rekrutacji karty zapisu na rok szkolny 20221/2022, zostały zakwalifikowane do Szkoły Podstawowej nr 10.