Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Galeria prac uczniów kl. 4-7

Uczniowie podczas nauczania zdalnego wykonali w różnorodnych technikach plastycznych prace plastyczne na dowolny temat.
Młodzi artyści w technikach: rysunek, malarstwo, origamii, rzeźba wykazali w pracach ekspresję plastyczną, wyobraźnię oraz wrażliwość twórczą.

oprac. Jolanta Wójcik, Elżbieta Pyzik