Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Kreślimy koła i okręgi na śniegu

Dlaczego znów pada śnieg. Niektórzy się smucą, że muszą odśnieżać, przynajmniej wjazd do domu.

Ale dzieci się nie smucą. HURA Śnieg!!! Może sanki, kulig…., a może po prostu bitwa na śnieżki.

Uczniowie klasy 4b przy pomocy dostępnych w domu narzędzi: łopaty, sznurka, kołka itp.  odśnieżali  zobaczcie co z tego wynikło::)

oprac. Dorota Cebula(nauczyciel matematyki)

zdjęcia wykonali i opublikowali w  Zadaniach na Teams uczniowie klasy 4b