Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

„Dziesiątka” bije swój rekord w 29 akcji WOŚP !

 Mimo licznych trudności i obostrzeń nasza szkoła – jak co roku – włączyła się do zbiórki funduszy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.


„Dziesią
tka” nie zawiodła !

Zebraliśmy 1950 zł   czyli trzykrotnie więcej niż w roku ubiegłym, mimo, że 

w szkole uczą się tylko najmłodsi. 

To wspaniałe, że każdy chciał dołożyć swoją cegiełkę na taki szlachetny cel, jakim w tym ro

ku jest pomoc najmłodszym pacjentom oddziałów i przychodni laryngologicznych.

 Pamiętajmy – dobro wraca!           

Wielkie dzięki!

oprac. Teresa Otulska – opiekun SKW