Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Mnożenie pisemne

LEKCJA 2

Temat: Mnożenie pisemne słupkowe, czy kratowe?

Rys.1 metoda tradycyjna 

  Rys. 2. Mnożenie kratowe

Uczniowie klasy 4 poznali już nową metodę mnożenia pisemnego, 

a oto efekty ich pracy podczas lekcji zdalnych, zamieszczone w One Note.

INSTRUKCJA:

 1.Tworzymy tabelkę kratową

2.Wykonujemy mnożenie, wiersz razy kolumna, 

wynik zapisujemy jako liczbę dwucyfrową, jeśli 2*3=6, zapisujemy jako 06

3. Dodajemy po skosie (jak zaznaczono kolorowym zakreślaczem)

4. Zapisujemy wynik

Szczegóły w kodzie QR

 

Źródło: Czasopismo „Matematyka” NR 42 (21 Stycznia 2020)

 

opracowanie:

Katarzyna Krzemińska

Dorota Cebula