Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Dzień Ojczyzny w Zerówce

Ostatni tydzień w przedszkolu został poświęcony tematyce patriotycznej. Nasze przedszkolaki zdobyły podstawowe informacje na temat kraju, w którym mieszkają. Dzieci miedzy innymi pracowały z mapą Polski, poznawały tańce ludowe oraz elementy strojów ludowych, a także legendy i symbole Polski.

opracowała: Elżbieta Mertin