Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Bezpieczny w drodze do szkoły

W poniedziałek 14 września b.r. uczniowie z klas 0 – 3 wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, zorganizowanym przez pedagoga szkolnego.

Spotkanie było okazją do przypomnienia najważniejszych zasad związanych z bezpieczną drogą „do” i „ze” szkoły. Uczniowie chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi poruszania się po drodze, mieli też okazję zadać szereg pytań związanych z tym tematem. Praktycznie ćwiczyli zachowanie na przejściu drogowym. Wielką atrakcją okazało się oglądanie wyposażenia radiowozu, a także motocykla policyjnego.                              

Oprac. Teresa Otulska

Pedagog szkolny