Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020.21

 

Msza Święta na Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/21 dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy

odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia o godz. 16:00

Harmonogram_rozpoczęcia roku szk. 2020.21

Na terenie szkoły uczniów obowiązują maseczki lub
przyłbice ochronne z wyłączeniem zajęć lekcyjnych.

Prosimy uczniów oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej o przybycie do szkoły w dniu 1 września z jednym rodzicem/opiekunem. Uczniów i ich rodziców obowiązują maseczki/przyłbice.