Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Procedury bezpieczeństwa w SP10

Procedura bezpieczeństwa SP10 Dębica 2020.21

Do pobrania: Załącznik nr1 , Załącznik nr 3

Proszę wydrukować, podpisać i przekazać dziecku na dzień 1.09.2020

Procedura bezpieczeństwa na stołówce SP10 Dębica

Plan wejść na stołówkę