Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Sukces w konkursie graficznym

Jagoda Jamróz uczennica klasy 8a – zajęła 3 miejsce ogólnopolskim konkursie graficznym

 “Kwalifikacja Przyszłości”

Warunkiem udziału w konkursie było przesłanie pracy graficznej przedstawiającej metody walidacji, czyli potwierdzania, kwalifikacji przyszłości. Spośród licznie nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła troje zwycięzców, przyznając im najwyższą punktację w dwóch kategoriach, walorów merytoryczno-edukacyjnych i walorów artystyczno-kompozycyjnych. Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów szkół podstawowych idei uczenia się przez całe życie i możliwości jakie w tym zakresie daje Zintegrowany System Kwalifikacji.

https://kwalifikacje.edu.pl/rozstrzygniecie-drugiego-etapu-konkursu-moje-hobby-na-rynku-pracy/